Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplan

Skapad 2020-08-12 14:14 i Strömtorp Degerfors
Förskola
Målområde: Likabehandling Rörelse Språk

Innehåll

Mål från LPFÖ: 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. 

Utvecklat målområde:

Hur man bemöter varandra.

Nedbrutet mål:

Att svara Ja eller Nej och Hej till varandra.

Syfte:

Att bli sedd och hörd stärker barnens självkänsla.

Förståelse:

Att ens bemötande kan få konsekvenser.

Förmågor:

Känna medkänsla, inlevelse, förståelse och visa respekt.

Metoder:

Känslobilder

Vetenskaplig grund:

Daniel Stern har i sin utvecklingspsykologiska teori beskrivit barnets självutveckling som en process av ömsesidiga relationer.

Källa till forskningen: 

Boken Själv-känsla, Marianne Brodin och Ingrid Hylander

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: