👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och värdegrund

Skapad 2020-08-12 15:31 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi arbetar med hur man är en bra kompis.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Hur ska man vara mot varandra? Vad är en bra kompis? Hur är man en bra kompis? Hur känner vi oss när vi gör något bra? Hur känner vi oss när vi gör något tokigt?

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kommunikativ förmåga

- samtala och diskutera i smågrupper och presentera vad ni pratat om i grupperna.

- uttrycka och motivera dina åsikter

Analysförmåga

- komma med förslag på lösningar kring dilemman

- kunna jämföra för- och nackdelar i olika dilemman

Metakognitiv förmåga

- kunna tolka och reflektera kring olika dilemman

- kunna hitta den mest rimliga lösningen vid dilemman

Bedömning- Vad och hur

Du ska vara delaktig i diskussioner och samtal.

Du ska prova att vågar säga vad du tycker och stå för din åsikt.

Du ska deltar i olika övningar kring temat Stopp min kropp.

Du ska veta vad begreppet samtycke innebär

Du ska deltar i diskussionerna arbetet kring Stopp min kropp och känslor

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- se filmer, bla från serien Vara vänner, Hotell kom som du är, rädda barnen

- diskutera, skriva och rita kring de filmer vi ser (diskutera de dilemman som tas upp i varje film för att hitta bättre lösningar på de problem som uppstått)

- högläsning med olika diskussioner och uppgifter kring Stopp min kropp och samtycke

- samtal och diskussioner kring olika teman så som att göra förlåt, Stop min kropp och att vara en bra kompis. 

- arbeta kooperativt

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3