Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-12 16:00 i Västra Berga skola Helsingborg
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Du ska utveckla kunskaper om vikingatiden. Vikingatiden varade under ca år 800-1050 e.Kr. Under vikingatiden var de flesta människor i Norden bönder och det fanns inget land som hette Sverige. Alla talade ungefär samma språk och trodde på den fornskandinaviska religionen. Vikingarna var kända för sina plundringståg men de var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare och upptäcktsresande.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser och förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle. 

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter på vikingatiden. 
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder, bronsåldern och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp 

Undervisning och arbetsform

Vi kommer:

 •  titta på filmer.
 • läsa texter.
 • diskutera och samtala om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • samtala om viktiga begrepp.
 • skriva fakta om vikingatiden.

Bedömning

Detta kommer bedömas:

 • Du har grundläggande kunskaper om vikingatiden och livet i vikingabyn.
 • Din förmåga att beskriva hur vikingatidens människor levde. 
 • Din förmåga att visa på samband mellan resor, skatter och runstenar.
 • Din förmåga att visa hur vikingarnas resor påverkade omvärlden.
 • Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av.
 • Din förmåga att beskriva likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
 • Du kan använda dig av några historiska ord och begrepp.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna.
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner.
 • Du visar dina kunskaper genom en bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

>
1
>
2
>
3
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
Jag har grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingatiden. Jag kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med viss hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information med hjälp av instruktioner.
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor om vikingatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följdfrågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: