Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7 HT20

Skapad 2020-08-12 15:42 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Med hjälp av statistik kan vi sammanställa och presentera information från undersökningar, Statistik är underlag för många sorters beslut och det är därför viktigt att kunna tolka och granska diagram och tabeller.

Innehåll

Innehåll:

 • tabeller, diagram och grafer och hur de tolkas och används för att beskriva resultaten från egna och andras undersökningar
 • lägesmått och hur de används för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att avläsa, rita och tolka diagram samt ange och beräkna lägesmått.
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang om tex. när du granskar, tolkar och väljer diagram.
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

 • Läromedel Prio 7 samt Prio arbetsbok
 • excel för att sammanställa data och göra diagram

Grovplanering:

 

Vecka

Område PRIO                                 

Sidor i PRIO

Sidor I PRIO arbetsbok

37

 

1.1 Tabeller forts

1.2 Avläsa och tolka diagram

8-11

12-16

6-7

8-9

 

38

1.3 Rita och granska diagram

18-22

10-12

39

1.4 Lägesmått

23-25

 

13-16

40

Repetition + prov

 30-33

 

 17-18

Centrala begrepp:

 • frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, cirkeldiagram, vågrät/x-axel, lodrät/y-axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

Metoder:

 • avläsa, tolka och rita tabeller och diagram
 • välja lämpligt diagram till en undersökning
 • granska diagram
 • beräkna medelvärde, median och ange typvärde

Bedömningsuppgifter:

 • EPA och inlämningsuppgifter (se uppgifter nedan)
 • egen undersökning med tabeller och diagram i excel
 • prov, framförallt på metoder och begrepp 

Uppgifter

 • Återkoppling kunskapstest, statisktik

 • Återkoppling test

 • Övningar, tabeller och diagram

 • Gör en egen undersökning

 • Övningar, lägesmått

Matriser

Ma
Elevmatris

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: