Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan, klockan, veckodagar kap. 9 Vale 7

Skapad 2020-08-12 15:45 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi utgår från kapitel 9 i Vale 7 och arbetar med ord och fraser från skolans värld. Vi lär oss också klockan och veckodagar för att kunna läsa och förstå ett schema på spanska.

Innehåll

Arbetssätt:

  • Lyssna på, läsa och gå igenom texter från boken
  • Övningsuppgifter
  • Ordläxor
  • Genomgångar

 

Examination:

  • Läsförståelstest (fredag 18/9)
  • Läxförhör

Matriser

M2
Skolan, klockan, veckodagar kap. 9 Vale 7

F
E
C
A
Förstå text
Du når inte målet i detta arbetsområde.
Du kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du når inte målet i detta arbetsområde.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
Du når inte målet i detta arbetsområde.
För att underlätta din förståelse av skriva texter kan du välja och använda någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av skriva texter kan du i viss i utsträckning välja och använda strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av skriva texter kan du i viss i utsträckning välja och använda strategier för läsning.
Formulera sig skriftligt
Du når inte målet i detta arbetsområde.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i enklare texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i enklare texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i enklare texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: