Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsrummet Zick Zack

Skapad 2020-08-12 16:01 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få större glädje och kunskap av de texter du läser. Du kommer att möta olika sorters texter som berättande, beskrivande, förklarande,instruerande, argumenterande och återberättande. Läs och njut!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig

 • använda några lässtrategier som du har nytta av när du möter nya texter
 • kunna berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt
 • lyssna aktivt på texter vi läser gemensamt  
 • resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på, till egna erfarenheter och åsikter
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt

Så här kommer vi att arbeta

 •  Före läsningen arbetar vi med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp. 
 • Vi läser sedan texten, gemensamt, enskilt eller i par.
 • Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt.                                                          Frågorna finns i tre kategorier: På raderna - svaret går att hitta i texten, Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
  Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • är aktiv och deltar i gemensamma textsamtal och eget arbete med frågor före och efter läsning
 • är aktiv och deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt
 • visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med
 • utvecklar ditt läsflyt genom att läsa olika sorts böcker självständigt och i grupp 

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: