Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektstart grupp Röd HT2020

Skapad 2020-08-12 17:39 i 103661 Förskolan Sandhamn 1 Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av Projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 


Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering 

 

 

Projekt Luft

 

Tillsammans upptäcka och undersöka: 

- Luftens egenskaper: vad det är, var det finns och hur det fungerar?

- Flygförmåga: vilka faktorer som påverkar föremåls flygförmåga? 

Vi ska utgå från gruppens kunskaper och utforska vidare på barnens hypoteser. 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barnen ska utveckla socioemotionella förmågor som motivation och nyfikenhet samt metakognitiva förmågor.  

Barnen ska lära sig att ställa frågor, hypoteser och reflektera kring naturvetenskapliga fenomen.

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barnen ska förstå sig på luftens egenskaper samt andra faktorer som påverkar föremåls flygförmåga.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: