Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska Planering,HT 2020, dari/ farsi,V 35-51

Skapad 2020-08-12 17:27 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Modersmål

Kopplingar till läroplanen

Konkretiserade mål för eleven

Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i skönlitteratur skrivna för barn och ungdom.

 Att utvecklat förmågan att läsa en text med inlevelse.

Att kunna använda digitala verktyg.

Undervisning och arbetsmetoder

Med hjälp av digitala material och böcker.

Eleven har uppnått målen när eleven....

Kan läsa olika texter med inlevelse.

Kan skriva olika texter.

Kan använda digitala verktyg för sitt modersmålsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: