Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-12 18:45 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 3 – 4 Kemi NO (år 1-3)
Varför är vatten så viktigt? Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? var kommer regnvattnet ifrån? Är det sant att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde?

Innehåll

Innehåll

Under några veckor i början av terminen kommer vi ha ett tema där vi arbetar med vatten på olika sätt i olika ämnen. Det här kommer vi att prata om:

 • Vattnets beståndsdelar, lära oss ord som atom och molekyl.
 • Vattnets olika former och hur det omvandlas från en form till en annan.
 • Olika egenskaper hos vatten och hur vi använder det.
 • Vattnets kretslopp i naturen

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Göra tankekartor
 • Ha genomgångar och skriva i skrivböcker
 • Titta på filmer och prata om dem
 • Göra experiment och skriva om dem
 • Rita vattnets kretslopp
 • Göra en modell av vattnets kretslopp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Ke  1-3
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: