Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2020-08-12 20:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Innehåll

Här ska du lära dig:

 • klockan - hel och halv
 • tidsordning
 • uppskatta tid
 • jämföra tid
 • veckodagar och månader

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Tid

Klockan - hel timme

På väg mot målet
Har uppnått målet
Kunna läsa av hel timme på en analog klocka
Kunna använda tim - och minutvisare för att visa hel timme

Klockan - halv timme

På väg mot målet
Har uppnått målet
Kunna läsa av halv timme på en analog klocka
Kunna använda tim - och minutvisaren för att visa halv timme

Tidsordning

På väg mot målet
Har uppnått målet
Kunna ordna och beskriva händelser i tidsordning

Uppskatta tid

På väg mot målet
Har uppnått målet
Kunna uppskatta hur lång tid olika saker tar
Kunna använda tidsenheterna sekunder, minuter och timmar

Jämföra tid

På väg mot målet
Har uppnått målet
Bygga förståelse för begrepp som används för att jämföra tid.

Använda kalendern

På väg mot målet
Har uppnått målet
Lära sig veckodagarnas och månadernas namn och ordningsföljd
Kunna använda en kalender
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: