Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkmålet 2020/2021

Skapad 2020-08-13 07:04 i Skogslyckan Degerfors
Förskola
Olika sätt att kommunicera.

Innehåll

Mål från LPFÖ:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap."

Utvecklat målområde:

Barnen ska få förutsättningar till att utveckla sin kommunikation med andra i olika sammanhang. 

Nedbrutet mål:

Barnen ska få olika redskap för att kommunicera med andra.

Syfte: 

Att barnen ska få ett utbyte av andra genom kommunikation på olika sätt. 

Förståelse:

Att vi kommunicerar på olika sätt samt att finna olika lösningar på hur vi kan kommunicera med varandra. 

Förmågor:

Att få olika redskap till kommunikation. 

Metoder: 

* Ugglo

* TAKK

* Bildstöd

* Böcker

* Tvåvägskommunikation

* Sång

* SKUA

Vetenskaplig grund:

"Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan" av Mirella Forsberg Ahlcrona 

https://forskoleforum.se/se/artiklar/ny-forskning-om-flersprakighet 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: