Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet - Knytte

Skapad 2020-08-13 07:47 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under ht 2018.

Innehåll

 

 

Avdelningens mål:

Vårat mål med verksamheten är att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i förskolans miljö och rutiner. 

Aktivitet:

 1. Vi kommer att genomföra introduktionssamtal med de nyinskolade barnens vårdnadshavare.
 2. Vi bemöter barn och vårdnadshavare med värme, nyfikenhet och respekt.
 3. Vi arbetar nära barnen.
 4. Under hösten kommer vi eventuellt genomföra ett möte för samtliga vårdnadshavare beroende på covid-19 utveckling.
 5. Samling genomförs i respektive grupper samt en samling på Knyttet för barnen på avdeningen (fem-års, mellanbarn och yngre barn).

När? Var? Hur? Varför?

 • Under höstterminen kommer vi att genomföra introduktionssamtal för att återkoppla och utvärdera tillsammans med vårdnadshavarna.
 • Vi bemöter barn och vårdnadshavare med respekt vid varje möte och vid de samtal vi för om barnen i arbetslaget. Dessa samtal hålls i syfte att uppdatera oss om barnens lärande, utveckling och trivsel. Arbetslaget består i den personal som arbetar på Knyttet.
 • Vi arbetar nära barnen för att kunna trösta, hjälpa och guida. Vi finns där för barnet/barnen i alla känslor så att de ska känna sig trygg.
 • Mötet för vårdnadshavarna hålls för att ge information om verksamheten (om detta är möjligt att genomföra i och med Covid-19).
 • Samlingen på avdelningen där vi har ett upprop, pratar om dagen, månad, eventuella födelsedagar och barnens reflektion över dagen. Samma start och samma avslutning!

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: