Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI; blommans delar, växternas livscykler och fotosyntesen.

Skapad 2020-08-13 08:20 i Parkskolan Ludvika
Du får lära dig om blommans olika delar och hur växter lever och förökar sig. Du kommer också att lära dig om fotosyntesens betydelse.
Grundskola 5 Biologi
Du får lära dig om blommans olika delar, hur växer lever och förökar sig. Du kommer också att lära dig hur gröna växter ger oss syre (fotosyntesen).

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla dina kunskaper om biologiska sammanhang, lära dig mer om blommans delar och kunna tänka på hur viktig naturen är för en hållbar utveckling.

Mål för dig

Du ska kunna:

 • blommans delar
 • genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem
 • ge exempel på hur pollineringen fungerar
 • vara med och prata om undersökningarna som du och dina klasskamrater har gjort
 • berätta på ett enkelt sätt hur befruktningen av en blomma går till
 • enkelt berätta om hur fotosyntesen fungerar

Viktiga ord

Du får lära dig vad de här orden betyder:

foderblad, kronblad, ståndare, pistill, koldioxid, syre, energi, kretslopp, förökning och revor.

Hur får du lära dig detta?

Genom att:

 • se på korta filmer
 • lyssna på mig när jag pratar och ritar
 • göra egen tankekarta
 • prata med en kompis om viktiga fakta
 • prata med fler kompisar om viktiga fakta
 • plocka växter och titta på likheter/skillnader
 • läsa texter

Hur får du visa vad du kan?

 • eget arbete där du skriver om likheter och skillnader mellan växter
 • avslutande uppgift kring blommans olika delar, dess livscykel samt fotosyntesen och dess betydelse för samhället. 

Vad som kommer att bedömas:

 • din förmåga att kommunicera kring olika begrepp som du arbetat med
 • din förmåga att förstå ekosystemtjänster, till exempel pollinering
 • din förmåga att göra enkla fältstudier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: