Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 6

Skapad 2020-08-13 08:37 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Tekniska system
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system? Vi människor har genom alla tider varit uppfinningsrika och velat förenkla vår vardag. Tekniska system är just sådana förenklingar! Det kan vara allt från hur en sax fungerar till hur ett avloppssystem fungerar.

Innehåll

 

Viktiga begrepp inom teknik

Komponent , kraftverk, spänning, vattenverk, reningsverk, kollektivtrafik, flödesschema/schematisk bild

Mål med temat "Teknik"

Elevens ska ges förutsättning 

- att utveckla kunskaper om teknik i vardagen 

- att bli förtrogen med specifika uttrycksformer och begrepp inom tekniken ( uppfinning, upptäckt mm). 

- att utveckla förmågan att lösa olika problem.

- att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

- att förstå att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. 

- att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med boken TK utkik, med kapitlet Tekniska system. Du kommer att få lära dig om tekniska system i samhället, staden och i skolan. Du kommer att få konstruera ett eget tekniskt system i grupp, som sedan ska testas. Vi kommer tillsammans att läsa om, diskutera samt praktiskt arbeta med tekniska system.

Du kommer även att få skriva ett eget arbete om ett tekniskt system. Hur det systemet har utvecklats över tid, samt fördelar och nackdelar med systemet för individ, samhälle och miljö

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att;

- beskriva och ge exempel på tekniska system

- ge exempel på hur olika komponenter samverkar i det tekniska systemet 

- bidra till att arbetsprocessen och att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

- göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter. 

- föra enkla resonemang kring hur några enkla föremål och tekniska system förändrats över tid. 

- föra enkla resonemang om för- och nackdelar med olika tekniska system

Redovisning av arbetet

Skapa en händelsekedja utifrån ritning, diskussioner, delaktighet och resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: