👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och hälsa

Skapad 2020-08-13 08:29 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi har för avsikt att arbeta med rörelse en dag i veckan. Vi kommer främst att använda oss av Friskis och Svettis miniröris program men även annan form av planerade rörelseaktiviteter kommer att förekomma.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Alla barn har ett naturligt behov av rörelse. Detta gör vi för att stärka barnens fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att fysiks aktivitet gynnar bland annat inlärning och koncentration.

 

 

SYFTE OCH MÅL

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Pedagogens syfte är att barnen ska ges möjlighet att stimulera sina grovmotoriska förmågor samt för att ha en rolig stund tillsammans med rörelseglädje.

METOD

Rörelse för barn födda 2017 efter Friskis och Svettis ”miniröris program”.  

Aktiviteten utförs varje tisdag förmiddag.

Vi kommer att erbjuda olika rum för genomförandet av vår aktivitet.

Vi som vuxna pedagoger i gruppen har för avsikt att inte bara leda aktiviteten utan även deltaga.

Vi kommer även att erbjuda barnen att prova annan form av rörelse och då inte enbart barn födda 2017.

DOKUMENTATION

Vi kommer föra fortlöpande fotodokumentation som vi exponerar inne på avdelningen samt i de lärloggar som görs i unikum, både på gruppnivå samt individnivå. De barn som kan och vill återberätta kommer att få styra över vad som skrivs till varje inlägg.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur? Vi kommer att utvärdera efter minst två pass för att ge barnen och oss möjlighet att genomföra passen och på så sätt få rutin vad som ska göras och vad som förväntas av oss. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18