Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik mera 2A

Skapad 2020-08-13 09:11 i Jonsereds skola Partille
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 – 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik Mera 2A. I denna bok kommer du att få lära dig mer om: -taluppfattning, -addition, -subtraktion, -tiotalsövergång, -algoritmen uppställning, -multiplikation, -division, -bråk

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, träna på dator , spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Vi kommer fortsätta arbeta med uppdelning av tal och att synliggöra olika matematiska strategier vid problemlösning.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet både i samtal och skriftligt.

I slutet av varje kapitel gör eleverna en självskattning och en diagnos.

Enskilda samtal med läraren, utifrån bedömningsstödet i matematik. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: