Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen och skogen

Skapad 2020-08-13 08:36 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 4 Biologi
Skogen i Sverige är till för oss alla, oavsett om vi är där för att plocka bär och svamp, klättra i träd, orientera, jaga eller bara ta en promenad. Men vem använder den mer? I vårt land finns mycket skog och nu ska ni få läsa om olika djur och växter, som lever i skogen och vad som händer i skogen under hösten.

Innehåll

Mål

Du som elev ska:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • veta varför lövträd fäller sina blad, men inte barrträd
 • veta varför löven ändrar färg
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • veta vad allemansrätten innebär för dig
 • veta vad ett bytesdjur och ett rovdjur är
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar

Undervisning

Vi kommer att,

 • läsa olika texter om skogen och naturen på hösten ur läromedlet Koll på NO 4.
 • läsa texter på NE.se 
 • se på film.
 • arbeta i aktivitetsboken.
 • skriva egna faktatexter.
 • arbeta i olika stationer 
 • ha fältstudier där vi undersöker naturen på nära håll.
 • använda datorn där du kommer få uppgifter via Google Classroom och lära dig dokumentera digitalt.

Bedömning

Du kommer få visa att du kan: 

 • förklara och beskriva olika begrepp såväl muntligt som skriftligt. 
 • att du deltar muntligt när vi diskuterar olika naturfenomen. 
 • söka och använda information genom att skriva egna faktatexter och presentationer.
 • undersöka din närmiljö när vi besöker skogen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen

Kan
kan mer än
Artkunskap
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen samt ge exempel på likheter och skillnader i växt- eller levnadssätt.
Träd
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen.Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen.Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Svampar
Du kan visa att du förstår att svamparna har en viktig roll i skogen.
Du kan visa att du förstår att svamparna har en viktig roll i skogen och kan använda informationen för att föra resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: