Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen på Knyttet -HT2020

Skapad 2020-08-13 09:18 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Innehåll

Syfte: 

Syftet med planeringen är att arbeta aktivt och riktat med ett urval av de globala målen senare under terminen. Vi kommer att planera en temavecka i samband med FN dagen 24 oktober 2020.


Avdelningens mål. 

Vårt mål med arbetet är att både barn, vårdnadshavare och personal ska bli mer medvetna om Fn´s globala mål för en bättre planet.

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Vi kommer att arbeta med de globala målen intensivt och riktat under en begränsad tid samt i vår närmiljö på avdelningen.

HUR genomförs aktiviteten? Vi kommer att hålla en temavecka i anknytning till FN dagen i oktober, samt kontinuerligt i vår närmiljö.

VAR kommer ni vara? Vi kommer främst att arbeta i barnens närmiljö dvs förskola, hem och natur.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: