Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-13 08:48 i Vist skola Linköping
Material: vattenfärg, kladdkrita, tusch Tekniker: resistens, monotryck Bildelement: form, linjer, textur, perspektiv
Grundskola 3 Bild
Ibland använder man uttrycket "trivas som fisken i vattnet" - Vad betyder det? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att hantera olika verktyg och material för att skapa bilder som föreställer aktiviteter som man kan göra i vatten. Du kommer också att få lära dig 2 olika tekniker som man kan använda när man målar med vattenfärg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Vatten

Har ännu inte nått målet
Nivå 1
Nivå 2
Årskurs 6 E-nivå
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • Bl  E 6
Det är svårt för andra personer som tittar på din bild att förstå vad du vill berätta/visa.
Skapar en enkel bild. Den som tittar på din bild förstår med hjälp vad den föreställer. Använder enkla former, någon färg eller linje, få detaljer.
Skapar en utvecklad bild. Den som tittar på din bild förstår direkt vad den föreställer. Använder avancerade former, flera olika linjer och färger för att skapa en textur för vatten. Bilden har ett tydligt motiv och bakgrund. Använder detaljer och mönster.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material – hantverksmässiga tekniker och verktyg.
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Kan med hjälp använda kladdkritor och vattenfärg. Gör inte rent material.
Färglägger med kladdkritor. Använder vattenfärg och kan göra rent pensel och färgpuck.
Kan färglägga en yta jämnt med kladdkritor. Använder vattenfärg och anpassar mängd vatten och färg så att motivet syns tydligt samt att färgen täcker bakgrunden. Gör rent penslar och färgpuckar.
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnes-områden med bilder – arbetsprocess
 • Bl  E 6
Lyssnar på instruktion men kommer inte ihåg. Frågar alltid om hjälp för att lösa problem som uppstår.
Lyssnar aktivt på instruktionen och använder stor del av lektionstiden till arbete. Testar och tänker ut egna förslag på lösningar innan hjälp fås.
Lyssnar aktivt på instruktionen och använder lektionstiden till arbete. Arbetar självständigt och hittar på egen hand fungerande lösningar när problem uppstår. Har olika strategier för att hitta lösningarna.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder – presentera och omdömen
 • Bl  E 6
Kan berätta vad du har skapat.
Kan enkelt berätta vad du har skapat och hur du gjorde. Kan berätta om något du är nöjd med. Använder ett vardagligt språk.
Kan berätta om något du är nöjd med och förklara varför du är nöjd. Kan berätta om något du vill träna mer på. Kan beskriva något samband mellan arbetsprocessen och kvalitén på den färdiga bilden. Använder några bildbegrepp.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: