Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering "Trygghet" Korallen HT-20

Skapad 2020-08-13 09:19 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga vara sig själva, våga visa sina känslor och uttrycka sina önskningar.

Aktivitet:

Barnen får "leda" och planera samlingar, då är det viktigt att barnet blir respekterat och att de andra barnen är delaktiga och lyssnar.

Vi leker lekar som stärker barnen i deras självkänsla t.ex. att våga vara i centrum - Hunden & benet.

Läser böcker som handlar om känslor, kompisböcker m.fl.

 

När? Var? Hur? Varför?

 Arbetet sker dagligen, kontinuerligt. Genom samtal med varandra och på läsvilan.

Resultat - hur blev det?

Vi känner att våra barn är trygga i gruppen, vågar ta för sig och vågar visa sina känslor.

Vi kommer att använda oss av  kompisböckerna.

Barnen uppskattar att få ha en egen samling. Vi fortsätter att träna på att respektera och lyssna på varandra.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi fortsätter arbetet med egna samlingar och kompisböcker. Detta är ett långsiktigt arbete.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: