Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och ekologi

Skapad 2020-08-13 08:45 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
Har du någon gång funderat över hur allt på jorden hänger ihop? Hur har utvecklingen gått till? Det kommer du att få veta i arbetsområdet evolution* och ekologi**. *Evolution- läran om livets utveckling **Ekologi- hur levande ting och omgivningen samspelar

Innehåll

Mål:

 • Hur livet på jorden utvecklats 
 • Hur människan utvecklats
 • Hur växters och djurs livscykel ser ut
 • Hur saker och ting hänger samman
 • Om näringskedjor, näringsvävar och ekosystem fungerar
 • Fotosyntesen

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsa texter
 • Jobba med arbetsblad
 • Skriva
 • Se filmer
 • Diskutera
 • Samarbete

 

Bedömning:

 • Delta i diskussioner
 • Besvara frågor
 • Lämna in en presentation/plansch
 • Göra två prov
 • Bedömningsuppgifter

För att komma igång lite kan du kika på dessa korta filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=XETHiczRHOg

https://www.youtube.com/watch?v=ux35h0ajFAk

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6

Matriser

Bi
Evolution och ekologi

Grundläggande förmågor
Utvecklade förmågor
Mycket utvecklade förmågor
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan skriva fyra faktameningar om vad orden ekologi och evolution betyder.
Du kan skriva en kort text om vad orden ekologi och evolution betyder. Du kan förklara i text varför det är viktigt att känna till de två begreppen.
Du kan skriva en text och förklara vad ekologi och evolution är och du kan förklara några ekologiska sammanhang i din närhet. Du kan också förklara hur evolutionen ändrat människan eller något djur.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan rita och beskriva vad som händer i naturen om människan avverkar mycket skog.
Du kan rita och beskriva vad som händer i naturen om människan avverkar mycket skog. Du kan också förklara varför det är viktigt att inte störa för mycket i miljön.
Du kan rita och beskriva vad som händer i naturen om människan avverkar mycket skog. Du kan förklara hur det kommer sig att öknar breder ut sig, vad gör människan som har med det att göra? Du ritar och beskriver med pilar och ord. Använd biologiska begrepp.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan göra en enkel serie eller ett bildspel som visar tre steg i livets utveckling. Du kan förklara hur något djur/någon växt har anpassat sina kroppar till miljön.
Du kan göra en enkel serie eller ett bildspel som visar fem steg i livets utveckling. Du kan förklara hur något djur/någon växt har anpassat sina kroppar till miljön. Du kan förklara varför det är så.
Du kan göra en serie eller ett bildspel som förklarar och visar fem steg i livets utveckling. Du kan förklara hur två olika arter, djur eller växter, har anpassat sin "kropp" till miljön. Du kan förklara varför det är så.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan visa med en bild och en bildtext hur människan är beroende av naturen.
Du kan visa med en bild och en bildtext hur människan är beroende av naturen. Du kan visa hur något djur/ någon växt är beroende av människan och naturen.
Du kan visa med en bild och en förklarande bildtext hur människan är beroende av naturen. Du kan visa hur något djur/ någon växt är beroende av människan och naturen. Du kan också berätta varför det är så.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan visa genom bild och text att du förstår att levande organismer har utvecklats i samband med miljön och andra levande organismer.
Du kan visa genom bild och text att du förstår att levande organismer har utvecklats i samband med miljön och andra levande organismer. Du kan förklara på två olika sätt.
Du kan visa genom bild och text att du förstår att levande organismer har utvecklats i samband med miljön och andra levande organismer. Du kan förklara på två olika sätt. Du kan också visa att du förstår att om någon förutsättning ändrats kunde utvecklingen ha sett annorlunda ut.
Vetenskapligt arbetssätt
Du kan undersöka och dokumentera och rita av en växt. Du kan namnet på någon av växtens delar.
Du kan dokumentera och undersöka genom att rita en växt och namnge dess olika delar. Du kan berätta vad någon del har för uppgift.
Du kan dokumentera och undersök genom att rita en växt och namnge dess olika delar. Du kan berätta vad delarna har för uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: