Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-13 08:55 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En planering inför vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vårt första arbetsområde i historia kommer att handlar om vikingatiden. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Och hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur hade man och hur kunde livet för ett barn se ut.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad.
 • Jämföra vikingatiden med nutiden.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingarna genom att:

 • Se på filmer
 • Läsa faktatexter och arbeta med frågor utifrån texten
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Göra en fördjupning inom något område som tillhör vikingatiden.
 • Bilduppgifter som anknyter till vikingatiden.

Det här kommer vi bedöma

Din kunskap och förmåga att: Skriftligt och/eller muntligt redogöra för

 • Hur livet i vikingabyn såg ut för män, kvinnor, barn, fattiga och rika under vikingatiden
 • Hur kan vi se spår av vikingatiden i våra dagar
 • Asatro (de mest kända och deras kännetecken)
 • Kunna göra en jämförelse mellan nutid och vikingatid
 • Kunna något om vikingarnas plundringsfärder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1-X-2: Livet under vikingatiden
Du har svarat rätt på två av frågorna
Du har svarat rätt på tre av frågorna
Du har svarat rätt på alla frågor
Gudar: Vilken tro hade vikingarna och varför bad eller offra man till respektive gud
Du nämner tre gudar
Du nämner tre gudar och någon egenskap om en-två av dem
Du nämner tre gudar och vad egenskaper om respektive gued
Byn: Hur en vikingaby såg ut, vad som fanns där
Du har med ett hur
Du har med ett hur och en annan sak, ex: åker, smedja eller djur
Du har med ett hus samt två saker till ex: smedja, åker eller djur
Begrepp
Du har svarat rätt på två begrepp
Du har svarat rätt på tre-fem begrepp
Du har svarat rätt på alla begrepp
Fynd: Vilka fynd har gjorts och vad har dessa fynd talat om förr oss
Du nämner två fynd som har gjorts
Du nämner tre-fem fynd som har gjorts
Du nämner något fynd som har gjorts och vad det talar om för oss
Kungar: Hur kritendomen förändrade landets styre med kungar istället för hövdingar
Du nämner en kungs namn
Du nämner en kung med namn samt land
Du skriver en kungs namn samt vilket land denne var kung i och vad han bidrog med till landet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: