Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaruppgiften 2020

Skapad 2020-08-13 09:00 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
När barnen kommer tillbaka efter sommaren är det viktigt att både gamla och nya barn får skapa relationer med varandra. genom att bekräfta och stärka barnen skapar de en trygghet.

Innehåll

Innehåll

 • VAD: (Innehåll)

Vi laminera alla barnens sommarbilder så det kan titta och hålla i dem själv. 

Vi har gjort de enhetligt så alla känner sig delaktiga och sedda.

De får berätta själva utifrån deras förutsättningar kan de själva upptäcka bildens olika delar och sammansättning, exempelvis färger.

 

 

 • VARFÖR? (Syfte)

 

Hur kan varje individ synliggöras och samtidigt vara en del av gruppen

·                    Hur kan vi uppmuntra människors olika sätt att kommunicera på?

  H          Hur kan vi skapa en bro mellan hem och förskola för att skapa trygghet hos barn och vårdnadshavare?

·                     HUR? (Metod)

Barnen är indelade i mindre grupper för att synliggöra varje individ.

Utmaningarna är både inomhus och utomhus.

Vi kommer att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen.

Vi kommer att arbeta med olika skapande tekniker kombinerat  med digitala verktyg. 

 

 • VEM?

Barnen är i åldrarna 1,5 år till 3 år. 

Barnen är indelade i två grupper, där de även kan delas in i mindre tvärgrupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: