Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 3A addition och subtraktion med talen 0-1000

Skapad 2020-08-13 09:18 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola F – 9 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med addition och subtraktion i talområdet 0-1000.

Innehåll

Mitt i prick 3A- addition och subtraktion med talen 0-1000

I detta arbetsområde ska du:

kunna lösa uppgifter i addition och subtraktion med mellanled

förstå positionssystemet ental, tiotal och hundratal

kunna addera och subtrahera med hundratalsövergång

förstå och kunna använda talen 0-1000

kunna addera med hjälp av en uppställning -utan växling

kunna addera med hjälp av en uppställning -med växling

kunna subtrahera med hjälp av en uppställning -utan växling

kunna subtrahera med hjälp av en uppställning -med växling

ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier

 

 

 

Konkretiserade mål 


Du ska kunna använda talen 0-1000. 

Du ska kunna addera eller subtrahera med mellanled.
t.ex 28=15=28+10+5=38+5=43
Du ska få arbeta med problemlösning. 
Du ska få lära dig att arbeta med uppställningar, algoritmer. 

 

 Undervisning/såhär ska vi göra

- Vi kommer att använda våra små whiteboards i början av varje lektion för att repetera begrepp vi tidigare arbetat med, samt se om du förstått dagens genomgång. 
- Vi kommer att räkna i boken Mitt i Prick 3A. Kapitel 1, addition och subtraktion med talen 0-1000.
- Vi kommer att spela mattespel.
- Vi kommer att arbeta laborativt. 
- Vi kommer att spela spel våra cromebooks, skolplus.se,  elevspel.se
- Vi kommer att ha matteläxa varje vecka, detta för att repetera och befästa det vi gjort i skolan. 

Begrepp

Addition, plus, subtraktion, minus,hundratal, tiotal, ental, tallinje, hundrakompisar, prisskillnad, problemlösning, storleksordning, positionssystemtet, 

Bedömning

- Du kommer att bedömas formativt, d.v.s kontinuerligt under arbetets gång. 

- Du kommer i början av varje lektion få tillfälle att svara på frågor på en liten whiteboard. 

- Du kommer att göra ett litet kunskapstest i slutet av arbetsområdet. 

- Du kommer att bedömas utifrån skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: