Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete åk 1

Skapad 2020-08-13 09:14 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Den här planeringen gäller för hela läsåret. Vi ska prata om hur vi är mot varandra och hur vi vill att andra är mot oss.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Jag, kompisarna och skolan Vad gör dig glad, ledsen, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Varför finns det regler och vilka regler har vi på vår skola? Varför har vi de regler vi har? För att du ska lära dig saker behöver du känna dig själv och vara stolt över den du är. Alla behöver ha kompisar. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i skolan krävs att man kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma regler mm. Allt det här ska du få arbeta med i det här arbetsområdet som vi kommer att arbeta med under hela läsåret.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Läroplanen Lgr 11 i ämnet samhällskunskap säger att "undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt."

Mål

Du ska:

 • få lära dig att all är olika men lika mycket värda
 • berätta hur du tycker att en bra kompis ska vara 
 • veta vad samarbete innebär
 • veta vad ordet respekt betyder
 • veta om skolans regler och varför vi har regler i samhället

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • delta i diskussioner
 • se på filmer
 • ta ställning i olika frågor genom att svara ja eller nej på olika påståenden
 • delta i bestämmandet av klassens regler
 • träna samarbete genom pararbeten i olika uppgifter
 • leka och visa att du kan följa lekens regler

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att du aktivt deltar i vårt värdegrundsarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: