Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 3: Paris

Skapad 2020-08-13 09:16 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Under detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med Frankrikes huvudstad Paris. Vi kommer även att träna på att presentera oss för varandra på franska samt repetera viktig basgrammatik från högstadiet.

Innehåll

Paris hör till världens mest besökta städer med nära 20 miljoner besökare om året. Konst, kultur och historia samspelar med affärscentra och shoppingstråk.

Här kommer vi att bekanta oss med Frankrikes huvudstad - vilka är de mest kända byggnaderna? De viktigaste händelserna i Paris historia?

Vi kommer även att repetera grundläggande grammatik samt repetera vanliga franska uttryck för att berätta om sig själv och lära känna andra.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka

Måndag

Onsdag

kapitel

37

Presentation

Rutiner läxor, glosor mm

Skriva brev om sig själv

Varför franska - fakta om fransktalande länder

Planering


Presentation klassen

Repetition vanliga uttryck

Läsa

Bienvenue à tous s. 9

övn 1, 2, 3, 4 s. 10, 11


Grammatik

presens av reg verbJardin du Luxembourg


presentation


rutiner läxor mm

 

Läxor v. 38: glosor + s. 23, 24 RDG (stencil)

 

38

Läxförhör, Rätta läxan


Grammatik/uttal: g/c-ljuden


övn 3, 6b s. 10, 13


Vanliga ord och uttryck s. 11 (i grupp)


Höra

övn 5 s. 12

Hämta böcker hos biblioteket 

 


Grammatik

Reflexiva verb

s’appeler, se présenter


Läsa

Zinédine et Zlatan s. 17, 18

svara på frågor

Vie et loisirs

 

Läxor v. 39: glosor + Trampoline s. 4, 5

39

Läxförhör


Muntlig övning + nya grupper i klassrummet


Rättade läxa i Trampoline


Läsa

Gå igenom texten Zinedine et Zidane

Realia

Skolan i Frankrike


Grammatik/Uttal

Siffror


Höra 

övn a6 s. 12

écoutez + s. 16


Läsa

À l’aéroport

 

Läxa v. 40: glosor + skriv en presentation om dig själv (övn 11 s. 15)

 

40

Läxförhör


Muntlig övning + hörövning 

Nouvelles en francais


Läsa, översätta

Text “à l’aéroport”

Övn 1, 2, 3 s. 25

4, 5, 6 s. 26
Tala

Muntliga övningar berätta om sig själv, skolan, fritiden


Grammatik

Passé composé av verben faire, arriver, se présenterArrivée à Paris


 

Läxa v. 41: glosor + Trampoline s. 6, 7

41

Moderna språk - provdagar 

Måndag - hör, läs

Onsdag - grammatik, skriv

provdagar 

 

 

Matriser

ModFra
Skriva FRA 3 (Uppgiftsmatris)

Skriftlig framställning

F
E
D
C
B
A
Begriplighet
– Gör sig eleven förstådd? - Använder eleven grammatiska strukturer och mönster?
Eleven formulerar sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och relativt tydligt, kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och oftast göra sig förstådd.
Eleven formulerar sig relativt varierat och tydligt, kan använda vanliga grammatiska strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt och korrekt.
Sammanhang
- Formulerar sig eleven sammanhängande? - Formulerar sig eleven med flyt? - Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven kan oftast inte formulera sig sammanhängande och kan oftast inte hålla en röd tråd.
Eleven formulerar sig till viss del sammanhängande, använder i någon utsträckning sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en viss förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- och följdförhållanden. De pronomen som eleven använder refererar också på ett något tydligare sätt till sitt huvudord eller till en fras.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med visst flyt – relativt obehindrat utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp – och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Kraven på anpassning är mycket begränsade. I något avseende måste dock eleven kunna anpassa skriftliga framställningar i enklare sammanhang.
Förbättringar
- Kan eleven förbättra sina egna framställningar?
Eleven gör någon eller några enkla förbättringar, jämförelsevis lätta att genomföra, av egna framställningar för att förtydliga och variera.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mera verkningsfull.

Skriftlig interaktion

F
E
D
C
B
A
Begriplighet
– Gör sig eleven förstådd? – Använder eleven grammatiska strukturer och mönster? – Uttrycker sig eleven med flyt?
Eleven uttrycker sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven uttrycker sig enkelt och relativt tydligt, använder enkla strukturer och mönster och gör sig oftast förstådd.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar mestadels relativt otvunget genom att medverka och formulera inlägg, kommentarer, svar, frågor eller repliker utan att alltför ofta tveka eller störa kommunikationen.
Anpassning
– Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Anpassningen är mycket begränsad. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan klara sig i några olika sociala sammanhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Strategier
– Använder eleven strategier för att lösa problem/förbättra interaktionen?
Eleven väljer och använder strategier som fungerar ibland men problemen i interaktionen kvarstår ofta.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: