Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden C

Skapad 2020-08-13 09:22 i Lagmansskolan Mjölby
Du kommer att få utveckla din förmåga att använda det svenska språket i skrift genom att arbeta med boken "Röda tråden" Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att använda dig av boken Röda tråden där du kommer att lära dig svenskämnet på ett varierande sätt. Du kommer bland annat att arbeta med läsförståelse, meningsbyggnad, skrivövningar och ordklasser.

Innehåll

Målet med undervisningen:

Boken tar upp blandade övningar i svenska med fokus på grammatik. Denna övningsbok används för att stötta upp övrig svenskundervisning. Vi kommer använda boken som ett extramaterial som repeterar det som undervisande lärare går igenom.

Målet med undervisningen i denna bok är främst att eleven ska stärka sin förmåga att använda det svenska språkets regler och normer.

Så här ska vi arbeta:


Vi arbetar med Röda tråden såväl hemma som på skolan. Vi arbetar tillsammans, 2 o 2 eller individuellt.

Du kommer bland annat arbeta med momenten:

 • ordklasserna substantiv, adjektiv, prepositioner och verb
 • stavningsregler 
 • ordkunskap  
 • hur du använder skiljetecken 
 • skriva för hand 
 • skriva olika typer av texter 
 • satsdelarna subjekt och predikat 
 • att göra tankekarta

Det här ska bedömas:

Elevernas arbete i boken kommer bedömas fortlöpande under lektionerna. Det är viktigt att du skriver tydligt i din bok så mottagare förstår ditt innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: