Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning Årstaskolan åk 3 ht 20

Skapad 2020-08-13 09:59 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Tolka texter i problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Konkreta delmål

Kunna välja ut relevant information.

Välja lämpligt räknesätt och ge ett svar.

 

Mer än godtagbara kunskaper

Skapa egna.

 

Metod för genomförande

Tydliga gemensamma genomgångar och undervisning i matematiska begrepp/ vardagsbegrepp kopplade till matematiken t ex skillnad = subtraktion. 

Gemensam genomgång och sedan arbeta parvis för att sedan gemensamt presentera. 

Ofta men korta lektionspass.

Skriva egna uppgifter och lösa varandras. 

Analysera texter.

Felsöka, eleverna får en problemlösningsuppgift som är fel och eleverna ska hitta felet.

Problemlösningsuppgifter där eleverna ska välja räknesätt.

 

Bedömning av kunskaper och förmågor

Blandade representationsformer, visa hur man tänker genom olika uttrycksformer.

Exitticket

Samtala med eleverna och ge feedback.

 

Metod för uppföljning av lärandet

Befästa lärandet med repetition.

Individuell dokumentation av tillgodogjord kunskap. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: