Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Knacka på!

Skapad 2020-08-13 09:32 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med Anna-Clara Tidholms bok "Knacka på!". Vi ser att man bakom varje dörr i boken kan arbeta och få med mycket utifrån läroplanen.

Innehåll

BAKGRUND OCH SYFTE:

Efter att en av oss pedagoger gått läslyftet och blivit inspirerad till att arbeta med boken "Knacka på!" såg vi mycket potential i temat och började spåna på olika områden som vi kunde arbeta med utifrån boken. Vi vill väcka barnens olika intressen genom att få in många olika områden utifrån boken så som naturvetenskap, matematik, teknik, motorik, språk med mera.

MÅL:

- Vi vill på ett lärorikt och lustfyllt sätt få in så mycket vi kan från läroplanens mål eftersom att vi kommer arbeta med många olika      områden i temat.

- Öka barnens förståelse för kring olika matematiska begrepp, mönster, färger, former, språk med mera.

- Utforska och upptäcka digital teknik tillsammans med barnen och låta de vara delaktiga i användandet av det.

- Barnen ska få upptäcka rörelseglädje.

METOD - GENOMFÖRANDE:

Vi kommer arbeta inom olika områden som musik, matematik, identitet, språk, naturvetenskap, rörelse, kreativitet för att barnen ska få arbeta med boken på många olika sätt.

Aktiviteter:

- Spela och skapa egna instrument.

- Skapa våra egna dörrar inom området Identitet.

- Dramatisera sagan på en riktig dörr via projektor.

- Läsa sagan som högläsning, på appen "knacka på!" samt som flanosaga.

- Arbeta med Tecken som stöd.

- Gå ut och upptäcka och samtala om naturen.

- Diskutera färger, former, antal m.m.

Vi pedagoger kommer tillsammans med barnen arbeta med temat kontinuerligt. Vi vill göra barnen så delaktiga som det bara går i allt vi gör.

DOKUMENTATION:

Vi kommer dokumentera via unikum samt visa upp barnens alster inne på avdelningen. Vi kommer visa upp det vi gjort i våra månads-inlägg och på barnens egna lärloggar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: