Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money

Skapad 2020-08-13 09:38 i Lagmansskolan Mjölby
Good Stuff B Money + grammatik
Grundskola 7 Engelska
Money, money money...do you know a song about that?

Innehåll

Målet med undervisningen

Att du ska utöka ditt ordförråd och kunna uttrycka dig på engelska kring teman som resa, tjäna pengar, köpa biljett, spara och låna pengar och fynd.

Så här ska vi arbeta

Kapitlet Money tar upp resor och ekonomi, biljetter och tunnelbana, olika sätt att tjäna pengar, fickpengar, ett fynd samt att låna pengar. Det finns också två längre texter; något om myntets historia och en berättelse om en lyckoslant. 

 I grammatiken tar vi upp obestämd artikel, regelbunden och oregelbunden plural av substantiv och adjektiv.

Vi arbetar omväxlande enskilt, i par och tillsammans, muntligt och skriftligt samt med hörövningar.

 

Det här ska bedömas

Ditt lektionsarbete med texter och uppgifter samt din skrivuppgift. Se Classroom för tidpunkt.

 

Uppgifter

 • Writing - If I had a million dollars/pounds

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: