Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt skapande

Skapad 2020-08-13 09:43 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Grundskola 9 Engelska
Denna kurs skall öka elevens kunskaper i ljudsättning av spel och film. Fördjupande kunskaper i ljudbehandlingsprogrammet Logic Pro

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre områden där det första utgör rent teoretisk information. Den andra delen utgör ett förberedande inför den slutliga praktiska delen.

 

Veckorna 1 -4 

 

Muntliga och praktiska genomgångar av ljudbehandlingsprogrammet Logic. 

Eleven får vid varje slut praktiskt utföra övningar.

 

 

 

 

 

Exempeltext att ersätta:

Handeln är en central del av vår globala ekonomi och påverkar många segment av vårt samhälle. 

 

Vilka teorier och mekanismer ligger bakom den internationella handeln? 

Varför befinner sig USA och KINA i vad media beskriver som ett handelskrig? 

Vilka fördelar och nackdelar innebär frihandel och protektionism? 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

47 

Introduktion (varför handel) 

Merkantilism 

48

Komparativa fördelar 

Frihandel, WTO 

49 

Protektionism 

Exemplet USA - Kina 

50 

Svensk utrikeshandel 

Handel inom EU - Brexit

51

Repetition och frågor inför examination 

Skriftlig examination på plats i salen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: