Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik X-boken, kapitel 1-2

Skapad 2020-08-13 09:42 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
I kapitel 1 kommer vi arbeta med tal och räkning. Det innefattar naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform, samband mellan tal, avrundning samt överslagsräkning. Kapitel 2 behandlar multiplikation och division med 10, 100. 1000, multiplikation och division med stora och små tal samt enheter för vikt och volym.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du arbeta med

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Du ska visa kunskaper om 

 • Vårt talsystems uppbyggnad
 • Naturliga och negativa tal
 • Bråkform, blandad form och decimalform
 • Visa olika typer tal på tallinje
 • Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • Utföra beräkningar med olika sorters tal
 • Göra avrundningar och använda överslagsräkning
 • Sambandet mellan multiplikation och divisionUtföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal
 • Uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter
 • Göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym
 • Välja lämpligt räknesätt och metod för att lösa matematiska problem
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Så här kommer vi att arbeta

 • Ha genomgångar
 • Arbeta i matematikboken X  kapitel 1 och 2
 • Arbeta med problemlösning
 • Diskutera
 • Arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna.

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter kapitel 1 och ett prov efter kapitel 2.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: