Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Har du koll på Europa?

Skapad 2020-08-13 09:42 i Härryda skola Härryda
Europa
Grundskola 5 Geografi Svenska
Vi kommer att läsa om Europa utifrån läromedlet Koll på Europa.

Innehåll

Europa

Syfte

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur. Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker.

Innehåll

Du kommer lära dig om:

 • Jordens uppbyggnad
 • Hur Eurpoa ser ut vad det gäller berg, skog och kuster
 • Europas karta
 • Europas klimat
 • Vattnet i Europa
 • Europas befolkning
 • Arbeten i Europa
 • Energi - icke förnybara energikällor & förnybara energikällor
 • Jordens naturresurser t.ex. vatten, odlingsmark och skogar
 • Namn och lägen på länder, öar, vatten, berg m.m.
 • Olika transportsätt i Europa och dess påverkan på miljön. 

 

Arbetssätt

Läsa texter och samtala med din lärare. Bearbeta innehållet i en arbetsbok.
Muntliga genomgångar före och efter olika arbetsmoment.
Skriva egna texter. Se film och använda datorn/I-pad.

Bedömning
Du kommer att få visa din kunskap muntligt och skriftligt.
Du kommer att få göra skriftliga och muntliga test för att se vad du minns av det vi arbetat med.

Matriser

Sv Ge
Geografi

Kunskapskraven för år 6

För att ett betyg ska kunna uppnås måste alla kunskapskrav i den nivån vara uppfyllda.
Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och kulturlandskap
Jag kan enkelt berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag enkelt berättar om om processer som formar och förändrar jordytan tex om vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Jag kan berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag berättar om om processer som formar och förändrar jordytan. t ex vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Jag kan ingående berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag berättar om om processer som formar och förändrar jordytan. t ex vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Konsekvenser för människor och natur
Jag kan med något exempel, enkelt berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur.
Jag kan med något exempel berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur. Jag använder något geografiskt begrepp när jag berättar.
Jag kan med flera detaljerade exempel berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur. Jag använder flera geografiskt begrepp när jag berättar.
Sambandsresonemang
Jag kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge något exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade.
Jag kan beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge några exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade. Jag använder något geografiskt begrepp när jag berättar.
Jag kan beskriva välutvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge flera exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade.Jag använder flera geografiska begrepp när jag berättar.
Geografiska begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt. Jag visar att jag förstår vad de betyder.
Jag kan använda geografiska begrepp. Jag visar att jag förstår vad de betyder. Jag berättar ganska välutvecklat.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. Jag visar att jag förstår vad de betyder. Jag berättar på ett välutvecklat sätt.
Undersökning omvärlden
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett enkelt sätt. fungerande sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett oftast riktigt sätt. fungerande sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett riktigt sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Källors användbarhet
Jag kan enkelt berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge något exempel.
Jag kan berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge några exempel.
Jag kan berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge flera detaljerade exempel.
Fältstudier
Jag kan enkelt använda kartan och andra verktyg vid fältstudier
Jag kan använda kartan och andra verktyg vid fältstudier
Jag kan använda kartan och andra verktyg väl vid fältstudier
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Storleksordna, lägen
Jag visar att jag kan en del namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Jag visar att jag har goda kunskaper om namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Jag visar att jag har mycket goda kunskaper om namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Hållbar utveckling
miljöetiska val och prioriteringar
Jag kan enkelt resonera kring någon fråga som rör hållbar utveckling. Jag kan ge något förslag till miljövänligt val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett enkelt orsakssamband.
Jag kan resonera kring några frågor som rör hållbar utveckling. Jag ger några förslag till miljövänliga val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett svårare orsakssamband.
Jag kan utvecklat resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Jag ger flera förslag till miljövänliga val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett svårare orsakssamband.
Ojämna levnadsvillkor i världen
resonemang
Jag kan enkelt berätta om någon orsak till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad det kan få för konsekvens.
Jag kan berätta om några orsaker till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan med något mer ingående exempel berätta om vad det kan få för konsekvens.
Jag kan välutvecklat berätta om några orsaker till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan med flera exempel berätta om vad det kan få för konsekvens.
levnadsvillkor - förbättring
Jag kan enkelt ge något förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag kan ge några förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag kan ge detaljerade förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: