Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4 v.16-20

Skapad 2020-08-13 09:46 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Biologi åk 4 utifrån Boken om biologi av Hans Persson
Grundskola 4 Biologi
Biologi - läran om livet.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med olika begrepp för att förstå vad biologi är.

Vad är levande och inte levande.

Hur vi vet det vi vet idag.

Vad allemansrätten innebär.

Vad biologisk mångfald är och diskutera fördelar och nackdelar.

Hur liv kan sorteras och hur växterna har fått sina namn.

Hur växter anpassat sig till olika miljöer.

Om olika grupper i växtriket som, mossor, ormbunksväxter, barrväxter och blomväxter. Skillnader och likheter. Kunna några vanligt förekommande arter.

Blomväxtens delar, växtens livscykel, pollinering fröspridning och fotosyntesen.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Hur man genomför en naturvetenskaplig undersökning.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter, diskutera, se på pedagogiska filmer och arbeta med arbetsboken i Boken om Biologi.

Vi kommer att göra ett naturvetenskapligt experiment med att odla ärtor och bönor, ställa en hypotes och komma till en slutsats beroende på frågeställningen.

Vi kommer att göra enkla fältstudier.

Vi kommer att titta närmare på blommans delar.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån diskussioner och delaktighet på lektioner. Under temats gång blir det både muntliga och skriftliga avstämningar. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: