Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2020-08-13 09:50 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Under arbetets gång kommer vi att studera lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Vi kommer titta på sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem och vi kommer även titta på ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.

Innehåll

Det här ska du utveckla

 

Du ska utveckla din förmåga att

 

·      använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning

·      genomföra systematiska undersökningar

·      använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

 

Det här ska du arbeta med

 

Undervisningen ska behandla följande innehåll:

 

·      Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

·      Ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia.

·      Fotosyntes och förbränning.

·      Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

·      Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

·      Sambandet mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

 

 

Du ska visa kunskaper om 

 

Du ska känna till/resonera kring/förklara:

 

·      vad ekologi är.

·      hur fotosyntesen fungerar.

·      vad som menas med ett ekosystem.

·      vad som menas med begreppen population och samhälle, ur ett ekologiskt perspektiv.

·      vad näringskedjor och näringsvävar är.

·      hur miljögifter kan påverka ett ekosystem.

·      vad som händer i ett ekosystem om populationen av någon organism i en näringskedja förändras kraftigt.

·      vad organismer konkurrerar om.

·      olika sätt som organismer använder sig av för att överleva konkurrensen från andra arter.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

·      Arbeta med boken.

·      Genomgångar.

·      Faktatexter.

·      Diskussioner.

·      Genomföra undersökningar/exkursioner.

·      Olika uppgifter.

·      Titta på filmer.

·      Eget arbete.

 

Bedömning

 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. 
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

 

Du kommer att göra ett besök till havsstranden där du kommer få visa på att du kan genomföra och dokumentera en undersökning/exkursion.

 

Du kommer också få göra ett skriftligt prov vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: