Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma5 Diskret matematik - TEST

Skapad 2020-08-13 09:50 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Att beakta den blygsamma matten
Gymnasieskola Matematik
Mängdlära, Grafteori, Talteori, Kombinatorik HT 2020

Innehåll

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

 

 
36-42 Mängdlära, Grafteori  
43

Avstämning Diagnos

 
45-51 Talteori, kombinatorik  
3 PROV  
     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram.
  Mat  -
 • Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Begreppen permutation och kombination.
  Mat  -
 • Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer, såväl med som utan digitala verktyg, samt motivering av metodernas giltighet.
  Mat  -
 • Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.
  Mat  -
 • Begreppen rekursion och talföljd.
  Mat  -
 • Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet.
  Mat  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: