Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2020-08-13 10:04 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Med stöd från materialet Före Bornholmsmodellen arbetar vi medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

Bakgrund

På avdelningen arbetar vi aktivt för att stödja alla barn i deras språkutveckling. Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill och väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

 

Syfte och mål

  • Att kunna lyssna, ta till sig och återberätta korta berättelser och sagor.
  • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.
  • Att kunna lyssna efter ord som rimmar och ordens stavelser.
  • Skapa ett intresse för bokstäver, ord och skriftspråk. 
  • Att på ett lek-och lustfyllt sätt hjälpa barn med annat modersmål in i svenskan.

 

Metod

  • Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn. Själva samlingen kan bestå av t.ex. rim och ramsor, högläsning, mungymnastik, klappa stavelser mm.
  • Vi arbetar med "före Bornholmsmodellen" under hela läsåret.
  • Språksamlingen har vi i två åldersgrupper, minst två gånger i veckan. Om möjligt vid fler tillfällen
  • Appen ”Bornholmslek” finns på paddorna för barnen att jobba vidare med.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: