Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2020-08-13 10:20 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Terminens NTA-tema heter Matens kemi, där ämnena biologi och kemi ingår.

Innehåll

Matens kemi

Syfte

Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen är uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och har därför olika funktioner i kroppen. För att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa är det viktigt att veta vilka näringsämnen som maten innehåller. Eftersom frågor om mat är angeläget för alla människor hela tiden finns det såklart många spännande diskussioner att engagera sig i. Kostråd, miljöpåverkan, mat förr och nu, vitaminbrist och allergier är bara några exempel. Vad tycker du själv skulle vara spännande och viktigt att veta mer om? 

       I temat ges du möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kemi (Lgr11)

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i kemi 

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Biologi (Lgr11)

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genomföra systematiska undersökningar i biologi 

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

 

Det här kommer du att få göra i undervisningen: 

  • Använda olika testmetoder för att undersöka om livsmedel innehåller druvsocker, stärkelse, fett och proteiner 

  • Göra egna planeringar av undersökningar så att de blir rättvisa och systematiska. 

  • Läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan, samt diskutera vikten av att dessa ämnen igår i den mat vi äter

  • Jämföra olika metoder för att bevara mat och diskutera hur de påverkar människors vardag 

  • Söka, granska och värdera information om olika matvaror 

  • Källkritiskt granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i t ex media och samhällsdebatt

  • Läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att t ex behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

  • Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter om det är en slogan, referat, rapport eller insändare som skrivs

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Kemi/biologi

Planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och systematiska. 

Använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker, stärkelse, fett och protein i olika livsmedel

Utvärdera egna och andras resultat och ge förslag på hur en undersökning kan förbättras 

Dokumentera dina undersökningar med text och bild 

Ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.

Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i maten och växters fotosyntes

Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har för människors livsvillkor

Söka information om livsmedels innehåll och påverkan på hälsan och resonera om skillnader mellan olika informationskällor

 

Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter sammanhanget

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: