Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2020-08-13 10:18 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Övergripande pedagogisk planering i svenska åk 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I svenska arbetar vi med förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Du kommer att få läsa skönlitterära böcker och visa din läsförståelse i form av boksamtal. Under höstterminen kommer du att få skriva tre oliks slags texter; argumenterande, förklarande och tecknad serie. Du kommer att få hålla ett argumenterande tal.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa:

- Vi läser gemensamt boken "Brorsan är kung" av Jenny Jägerfeld och har boksamtal i mindre grupper. Vi jobbar med läsförståelse i form av läsfixarna (spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären).  

- Högläsning, boken "Svarta fåglar" av Mikael Salmson. 

- Läsning av olika slags texter och läsförståelseuppgifter (kommer att bli veckans läxa).

Skriva:

- Planera och skriva en egen insändare. Skriva utkast för hand och skriva rent på dator. Få och ge feedback på din text.

- Planera och skriva en egen förklarande text där vi kommer att samarbeta med NO:n. Skriva utkast för hand och skriva rent på dator. Få och ge feedback på din text.

- Skriva och rita en egen tecknad serie. 

Tala:

- Muntliga övningar t ex debattövningar. 

- Förbereda och hålla ett eget förändringstal.

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

- Du läser boken "Brorsan är kung" på läspassen och jobbar med läsfixarna. 

- Du deltar aktivt i boksamtalen.

- Du gör en läsförståelseläxa varje vecka och redovisar för dina klasskamrater.

- Du skriver en insändare och en förklarande text för hand och skriver rent på dator.  

- Du ger och får feedback av din skrivarkompis.

- Du deltar aktivt i retorikövningar.  

- Du förbereder och håller ett förändringstal.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris läsa åk 5

Svenska

Läsa
Osäker
Säker
Mycket säker
Läsflyt
 • Sv  E 6
Du läser texter med visst flyt.
Du läser texter med flyt.
Du läser texter med gott flyt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver hjälp med att återberätta det du har läst i rätt tidsordning.
Du kan på ett enkelt sätt och i rätt tidsordning återberätta det du har läst.
Du kan på ett utvecklat sätt och i rätt tidsordning återberätta det du har läst.
Boksamtal
 • Sv  E 6
Du deltar till viss del i boksamtalet, men behöver vara mer aktiv och utveckla dina åsikter och tankar.
Du deltar aktivt i boksamtalet genom att ställa frågor och framföra dina egna tankar och åsikter om det du har läst.
Du deltar aktivt i boksamtalet och kopplar dina tanker och åsikter till dina egna erfarenheter och bokens innehåll.
Läsa mellan raderna och tolka budskap.
 • Sv  E 6
Du kan hitta svaret på raden, men behöver hjälp med att förstå det som står mellan raderna.
Du kan hitta svaret både på raden och mellan raderna. Du kan också tolka budskap och föra enkla resonemang om bokens innehåll.
Du kan hitta svaret både på raden och mellan raderna. Du kan också tolka budskap och föra utvecklade resonemang om bokens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: