Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

05A Mellankrigstiden, Andra världskriget och Förintelsen

Skapad 2020-08-13 10:18 i Vallåsskolan Halmstad
Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Ändå dröjde det bara lite över 20 år innan Andra världskriget var ett faktum.
Grundskola 9 Historia
Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Ändå dröjde det bara lite över 20 år innan Andra världskriget var ett faktum.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet historia ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Din förmåga att kunna beskriva orsak och konsekvens av
 • Din förmåga att se samband och helheter
 • Din förmåga att se likheter och skillnader
 • Din förmåga att kunna jämföra och dra slutsatser
 • Din förmåga att kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt

 

Innehåll

Du kommer under detta arbetsområdet att få lära dig om Andra världskriget och förintelsen. Vi kommer förutom att titta på själva händelserna i sig diskutera orsaker och konsekvenser samt se händelser ur olika perspektiv.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fått ökade kunskaper om:

 • Sociala,ekonomiska och politiska händelser under mellankrigstiden
 • Och de konsekvenser dessa fick
 • Orsakerna till Andra världskriget
 • Axelmakterna och De allierade
 • Hur livet var för soldaterna och civilbefolkningen under kriget.
 • Krigets förlopp
 • Hur Europakartan såg ut före Andra världskriget och hur den såg ut efter kriget
 • Resultatet/konsekvenserna av Andra världskriget
 • Orsaker, händelser och konsekvenser av Förintelsen 
 • Sveriges roll under kriget.
 • Känna till centrala begrepp inom området

Genomförande

Du kommer att kunna inhämta kunskaper genom genomgångar i klassrummet, filmer, arbeta med frågor och enskild fördjupning.

Bedömningsmoment

Dina kunskaper om Mellankrigstiden kommer bedömas genom ett läxförhör.

Dina kunskaper om Andra världskriget kommer bedömas med hjälp av ett skriftligt prov.

Dina kunskaper om Förintelsen kommer bedömas med en enskild fördjupning.

Ert deltagande på lektionerna kommer också räknas in i bedömningen. 

 

https://webbapp.liber.se/so-s-historia/

 

Uppgifter

 • FÖRINTELSEN - BEDÖMNINGSUPPGIFT

 • TEXT 2 - Andra världskriget

 • Dokumentärer - Andra världskriget

 • PowerPoint - Mellankrigstiden

 • Studi.se Filmer - Mellankrigstiden

 • TEXT 1 - Mellankrigstiden

 • Powerpoint förintelsen

 • Powerpoint om förintelsen

 • Powerpoint om andra världskriget

 • Förintelsen genomgång efter filmen

 • Klipp att se om andra världskriget

 • Orsaker till andra världskriget (presentation)

 • Det här ska ni kunna till provet.

 • text om andra världskriget

 • Text om andra världskriget

 • Andra världskrigs- och förintelsen provet.

 • Provet om andra världskriget och förintelsen.

 • Inlämning

 • Kahoot

 • Det här ska ni kunna till provet.

 • Arbetsuppgift Förintelsen

 • Resultat

 • Förintelsen

 • Power point om andra världskriget

 • Ideologier

 • Fakta so-rummet mellankrigstiden

 • Det här ska ni kunna inför läxförhöret.

 • Filmer och TV-serier

 • Frågor till texten om Andra världskriget

 • Material till andra världskriget

 • Material till andra världskriget

 • Quizlet

 • Inför provet

 • Prov - andra världskriget

 • Viktiga personer PowerPoint

 • Tidslinje

 • Powerpoint Andra världskriget

 • Powerpoint andra världskriget

 • Andra världskriget pptx

 • Tidslinje (förfinad och förklarad)

 • Det här ska ni kunna till provet.

 • Förintelsen - SO-rummet

 • Förintelsen

 • Uppgift förintelsen

 • Provresultat

 • Bedömningsuppgift förintelsen

 • Text om andra världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapstabell Historia 7-9

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: