Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel på piano och gitarr

Skapad 2020-08-13 10:17 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna lär sig ackord-spel på piano och gitarr. För att kunna göra det ska de lära sig att förstå vad ackord är och vad de har för funktion i musiken. För att sedan kunna spela ska eleverna lära sig att läsa grepptabell och ackordanalys. Vi kommer också att gå in på notvärden och fingersättning.
Grundskola 4 Musik
Du kommer att lära dig att spela ackord på piano och gitarr. För att kunna göra det ska du först lära dig vad ackord är. Du behöver också lära dig hur du läser grepptabell, ackordanalys. Vi kommer även att repetera notvärden, d.v.s. hur noter beskriver längd på toner.

Innehåll

Vi kommer först att titta på vad ackord är och vad de har för funktion för musiken.

Sedan kommer du att få lära dig läsa grepptabeller och ackord-analyser på piano. När du har förstått grunderna kommer du att få spela ackord på piano. Du kommer, till att börja med, få sitta tillsammans med en kamrat så att ni kan hjälpa varandra.

Efter att du spelat piano ska du få lära dig att läsa grepptabeller och ackord-analyser för gitarr. När du har förstått grunderna för gitarren ska du sätta igång att spela ackord på gitarren. Du kommer även på gitarren, till att börja med, arbeta tillsammans med en kamrat.

Vi kommer i samband med ackord-spelet att repetera notvärden, d.v.s. att medvetandegöra och beskriva längden på tonerna och titta på taktarter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
    Mu  4-6
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
    Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: