Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria åk 8 HT-20

Skapad 2020-08-13 10:27 i Ekholmsskolan Linköping
Arbetsområde om språkhistoria
Grundskola 8 Svenska
Varför förändras språk? Varför talar vi och skriver som vi gör? Varför förstår vi inte vad de säger i Finland men kan hanka oss fram i Oslo? Detta är exempel på frågor som vi kommer att beröra i arbetsområdet Svensk språkhistoria.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska skaffa dig kunskaper om hur det svenska språkets historia och dess uppbyggnad. Du ska kunna göra jämförelser mellan de olika nordiska språket.

Arbetssätt och undervisning:

Under kommande veckor kommer vi att fördjupa oss i svenska språkets historia samt jämföra med övriga nordiska språk. Målet med arbetsområdet är att du ska bli bättre på att förstå varför svenska språket ser ut och låter som det gör samt få kunskaper om de nordiska språket så att du kan resonera kring språkens historia och utveckling samt känna till några likheter och skillnader mellan de nordiska språken. 

Vi kommer att använda läroboken Svenska Direkt 8, se filmer från studie.se och filmklipp från youtube.

Svenska språkets historia

Hur har svenska språket förändrats under tid? Du kommer att se olika filmer på studi.se som handlar om:

- Svensk språkhistoria: Från forntid till vikingatid

- Svensk språkhistoria: Från vikingatid till nutid

- Dialekter och standardsvenska

- Lånord

- Språkens släktträd

- Nordiska språk

Se filmerna i ovanstående ordning. Efter varje film gör du tre olika quiz för att befästa dina kunskaper.

 

Dialekter

I Sverige talar vi olika dialekter - men vad definierar egentligen en dialekt? Och hur många har vi i Sverige?

Vilken dialekt talar du? Dina föräldrar?

Likheter och skillnader mellan svenska, norska och danska

- Hur mycket norska och danska kan du? Diskutera (eller skriv) om egna erfarenheter. 

- Varför ska vi lära oss om nordiska språk? Se film från nordiskesprak.net:  http://nordiskesprak.net/filmer/gode-naboer/ 

och besvara frågor före och efter filmen 

Lyssna på de olika språken: http://nordiskesprak.net/sprakkart/

 

Danska räkneord 1-100

Varför är det så krångligt att räkna på danska? Läs om hur räknesystemet är uppbyggt http://www.danmarkguiden.se/sprakskolan.php

och lyssna på hur siffrorna låter https://www.youtube.com/watch?v=zrNDcdYptoM

 

Individuell skrivuppgift

Arbetsområdet avslutas med ett prov samt att du får tid att skriva ner dina tankar och resonera kring följande frågor. Vad tycker du och varför?

1- Vad är det som gör att ett språk förändras? Är det negativt att språket förändras eller har det alltid varit så?

2- Ska vi kämpa för att bevara våra dialekter eller är det bättre om alla strävar efter att tala likadant?

3- Hur kommer det sig att norska, danska och svenska har så många likheter? Ge exempel på likheter och skillnader mellan språken.

4- Hur ska vi förhålla oss när vi möter norrmän och danskar? Ska vi jobba på att använda våra egna språk och försöka förstå varandra eller är det bättre att använda engelska direkt? Vad tycker du och varför?

bild: https://goo.gl/images/aYD7sH

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån:

- dina svar på frågor i det skriftliga provet inom området språkhistoria, dialekter och nordiska språk. 

- hur du resonerar kring svenska språket samt de nordiska språken.

- hur du deltar i samtal och diskussioner.

Uppgifter

 • Individuell skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språk och språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkets utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Jämföra - beskriva
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydlig framträdande likheter och skillnader
Delta i samtal - diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: