Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9, arbetsområde 5 , Unidad 2A

Skapad 2020-08-13 10:32 i Berzeliusskolan Linköping
Pedagogiska planering 1- Qué bien! 8
Grundskola 7 – 9
Vamos a comenzar con la Unidad 2

Innehåll

Spanska (Pedagogisk planering 5)

 

  Arbetslag: Alfa       Veckor:           HT 2020

 

 

Unidad 2A Qué estan haciendo

 

Utdrag ur kursplanen:

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheten att utveckla an allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär:

 • att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift
 • att kunna använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda .
 • att kunna anpassa språket efter olika syfte, mottagare och situation.
 • att kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll för kursen:

När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:

Kommunikationens innehåll:

 • Ämnes område som är välbekanta för eleverna
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och område där språket används.

Lyssna och läsa- reception:

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Muntligt och skriftligt information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion:

 • Presentationer, instruktioner, meddelande, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Det innebär att du efter avslutad arbetsområde ska ha kunskap om följande:

 

 • Vad olika typer av affärer hetet
 • Gerundium, pågående form
 • Ordningstal (repetition)
 • Kläder och utseende (repetition)
 • Atta prata om vad som pågår just nu

 

Studiematerial:

 • Material som du får av din lärare via Classroom – t.ex. presentationer, begrepp, länkar och andra uppgifter.

 

Arbetssätt: 

 • Du deltar aktivt både skriftligt och muntligt på genomgångar.

 • Du gör de uppgifter som ingår i kursen enligt planeringen.

 • Du tar ansvar för ditt arbete genom att följa planeringen och använda materialet du fått.

 

Bedömning:

 • Du gör lektionsuppgifter där du kontinuerligt visar dina kunskaper.

 • Du deltar i ett grupparbete där du och din grupp pratar och skapar samtal.

 

Veckoplanering :

 Vecka                                     Vad jag ska göra på lektionen, på H-tid eller hemma:

 

49

Hörförståelse “Los hermanos hacen planes”

Grammatik: Gerundium (sid 42-43 textb)  samt övningar sid 53-55 Övn

50

Muntliga övningar sid 56 och 57 i textboken.


Ordförråd och ordinaltal sid 58-59 samt övning 11 sid 61


Grammatik: adjektiv sid 60


Hörövning sid 61

51

Träna på att skriva Un mensaje sid 62 övningsbok.


Läsförståelse  “Planes del verano” 

 

 

 

                                       

 

Buena suerte!!!

///Ann, Elena, María y Sandra

 

    

 

Uppgifter

 • MUNTLIG "Mi ciudad, mi barrio"

 • arbetsområde 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: