Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygstips, åk 9 historia

Skapad 2020-08-13 10:37 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Det här är inget officiellt skolverksdokument. Men det är exempel på hur man kan tänka om innehållet i de olika betygsstegen. Det är förstås inte så att varje svar du ger måste innehålla allting varje gång. Men om man siktar på ett högre betyg, ska man vara noga med att visa att man har förmåga till lite av varje. I ett svar kanske man satsar på historiska exempel, en annan diskuterar man olika typer av konsekvenskedjor. Du kommer att upptäcka att orden blir stolpigare ju högre betygsnivån är. Det beror på att ju högre betyg, desto mer nyansrikt och exakt måste du kunna uttrycka dig, det är lika bra att du tränar.

Innehåll

E – kort faktasvar och kort resonemang. Exempelvis, hur påverkas du själv av det som hände? Om det passar, fundera även på om faktakällan verkar pålitlig.  

 

 Längre svar, längre resonemang med exempel som stödjer ditt svar. Redovisa en tidsaspekt – det vill säga visa att tiden händelsen utspelas i och händelsen hänger ihop. Kunde det ha hänt i dag? Resonera om faktakällans pålitlighet. Beskriv varför du litar eller inte litar på den. 

 

C – Ge längre, mer omfattande och rätta svar. Ge adekvata exempel på orsak-konsekvens. Ge mer än ett exempel som stödjer dina tankar. Dra slutsatser. Visa att du har en tidsaspekt. Sträva efter att använd korrekta begrepp hela tiden. Ange källor och gör antaganden om deras trovärdighet när det är den typen av fråga. 

 

B – Ge ännu längre, mer omfattande svar än under C. Ännu fler exempel, beskriv hur en händelse kan innebära olika sorters konsekvenser för olika personer och grupper, exempelvis beroende på klass, kön och /eller etnicitet. 

 

A – Mer av allt. 

Gör jämförelser med förhållanden i annan tid eller på annan plats för att stödja ditt resonemang. 

Visa att orsak och konsekvens är olika för olika personer och grupper 

Bedöm historiska händelser i en historisk kontext.  

Ge exempel på hur historiska händelser påverkar nutiden.  

Ge exempel på hur en händelses konsekvenser leder till nya konsekvenser. 

Använd korrekta begrepp hela tiden.  

Om det är relevant att hänvisa till källor, visa att du kan hitta information på fler ställen än i boken. Diskutera trovärdigheten i de källor som inte är skolboken. Använd rätta begreppen även för källkritik. (ex första- och andrahandskälla och tendens) 

 

 

 

 

Bild: Pixabay

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: