Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dröm om demokrati Söra46

Skapad 2020-08-13 10:37 i Söraskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du ska få se en tv-serie "Dröm om demokrati" i sex avsnitt där du kommer att få lära dig mer om demokrati, diktatur, grundlagar mm.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under ett antal veckor framåt kommer du att se filmserien "Dröm om demokrati" på UR.se och efter varje avsnitt arbeta med uppgifter och diskussioner som rör det du har sett.

Om du varit sjuk eller vill få förståelse kan du se filmerna hemma. se länken nedan.

Länk till filmerna https://urplay.se/serie/205421-drom-om-demokrati

Hur ska vi arbeta?

 • Se filmer
 • Diskutera i olika grupper eller helklass.
 • Göra olika uppgifter som hör till ämnet.
 • Lära oss olika begrepp.

Vad ska du lära dig?

 • Vad demokrati och diktatur innebär.
 • Hur Sverige styrs genom exempel val, grundlagar mm
 • Olika begrepp.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Vara aktiv på lektionerna.
 • Du visar i de uppgifter du gör att du förstått och kan förklara det du lärt dig.
 • Du kan förklara de begrepp som du arbetat med.
 • Du kommer att ha en kunskapskontroll som klassen är med och bestämmer hur den ska se ut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Dröm om demokrati.1.

Att rösta

Nivå 1
Nivå 2
RÖSTA
 • Sh  E 6
Förklara vad demokrati betyder. Vad heter motsatsen?
Förklara vad demokrati betyder. Berätta vad du kan om representativ demokrati. Vad heter motsatsen? Berätta vad det innebär för medborgarna i landet.

Sh
Dröm om demokrati 2

Grundlagarna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundlagarna
1.Vad är grundlagar för något? 2.Vad menas med censur?
1.Hur många grundlagar har vi i Sverige? Berätta lite om någon/några av dem. 2. Förklara vad som skulle kunna hända om Sverige censurerade våra nyheter.

Sh
Dröm om demokrati 3

Partipolitik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Partipolitik
1.Förklara vad skatt är för något. 2. Ge exempel på vad skatt används till i samhället.
1.Förklara vad ett parti är. 2. Ge exempel på partier i Riksdagen.

Sh
Dröm om demokrati. 4

Hundra år i Sverige.

Nivå 1
Hundra år i Sverige.
Rösträtt
Vilka har rösträtt i Sverige?
Hundra år i Sverige.
Rösträtt
Vad innebär vår rösträtt i Sverige?

Sh
Dröm om demokrati 5

Utanför systemet-att påverka mellan valen.

Nivå 1
Utanför systemet-att påverka mellan valen.
Ge exempel på organisationer som vill hjälpa eller förändra samhället.
Utanför systemet-att påverka mellan valen.
Vad menas med civil olydnad?

Sh
Dröm om demokrati 6

Utmaningar-hur formar vi framtiden

Nivå 1
Utmaningar-hur formar vi framtiden
Berätta vilket av barnpanelens förslag du anser är det bästa.
Utmaningar-hur formar vi framtiden
Förklara så noggrant du kan varför du tycker det. Tänk på att få med dina egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: