Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama hösten -20 Pyret

Skapad 2020-08-13 10:41 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Drama och rörelselekar med fokus på samarbete, fantasi och förmågan att inta olika roller.
Förskola
I arbetet med berättelser och drama ges barnen möjlighet att använda sin fantasi och möjlighet att leka och gå in i olika roller. Detta arbete syftar till att stärka barns tillit till sig själva och som en del i arbete med språkutvecklingen.  

Innehåll

Syfte/mål

 Stärka barns tillit till sin egen förmåga och våga agera inför gruppen

 • Utveckla samarbetsförmågan och skapa en gruppkänsla
 • Stärka språkutvecklingen 
 • Utmana fantasin, leken och inlevelse förmågan 

Metod

Vi kommer att arbeta med olika drama övningar, rörelselekar, danslekar , allt för att stärka barnens tillit till sig själva och stärka . Genom detta arbete får barnen möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och tillsammans skapa en gruppkänsla.

 Från vecka 41 och framåt kommer vi att leka dessa lekar på dramat.

Under hökens vingar kom

Tokiga tågresan

Draken sover.

En bonde i vår by.

Avslutning : ballongen

Dokumentation

Vi använder Unikum för att synliggöra vad vi gör tillsammans

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: