Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet och vardagen

Skapad 2020-08-13 10:48 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
- Visste du att vi med hjälp av kemi kan få en potatis att sväva. - Visste du att vi kan bygga en alldeles egen lavalampa med saker vi har i vårt kök? - Kan du de olika symbolerna för farliga ämnen som finns hemma i ditt eget hem? Om inte så kommer du snart veta det!

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig 

- Att genomföra laborationer.

- Använda kemins begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband.

 

 Vid slutet av temat ska du kunna följande inom temat kemi i hemmet och vardagen:

- Kunna ge exempel på vanliga kemikalier i våra hem.

- Känna igen olika varningssymboler i hemmet och vad de betyder.

- Kunna beskriva hur en kemisk reaktion uppstår och ge exempel på en vardaglig kemisk reaktion.

- Beskriva vad en lösning och en blandning är och ger exempel på hur de skiljer sig åt.

- Beskriva att ämnen kan vara sura, neutrala och basiska. Kan ge exempel på produkter som finns på PH-skalan.

- Ger exempel på olika sätt  vi kan återvinna vårt avfall.

- Resonerar och diskuterar kring hur vi människor påverkar miljön runt omkring oss.

- Beskriva hur vi kan använda oss av kemi för att lösa problem i naturen.

- Planera och genomföra experiment.

 

Begrepp:

reaktion, lösning, blandning, legering, surt, basiskt, neutralt, syra, förbränna, återvinna, kompostera, avfall, utsläpp, försurning, kemikalier.

 

Hur ska du lära dig detta:

- Genom genomgångar som Cecilia håller i.

- Filmer

- Experiment

- Läsa olika texter i textböcker och artiklar. 

- Diskussioner i mindre grupper och helklass.

 

Hur ska du visa att du kan detta:

- Delta aktivt i diskussioner i klassrummet.

- Läxförhör om varningssymboler.

- Muntligt prov i mindre grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: