Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1a1, HV19FR-TX: Makt och inflytande

Skapad 2020-08-13 10:40 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Makt och inflytande. Vem har det och varför? Under de kommande veckorna kommer vi undersöka detta.

Innehåll

Alla människor är födda fria och har lika värde. Trots det kan olika människor ha olika mycket makt och inflytande. Varför är det så? Varför kan vissa påverka mer än andra och varför lyssnar vi mer på vissa än andra? Detta ska vi undersöka och arbetat med.

Mål att uppnå/förväntat resultat:

-         Att kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna.

-         Att kunna redogöra för folkrätten.

-    Att kunna redogöra för demokratins kännetecken och diskutera dess problem. 

-         Att kunna redogöra för hur samhällen kan organiseras. 

-         Att kunna redogöra för grupper och individers identitet, relationer och livsvillkor i samhället.

-         Att kunna redogöra för individers och gruppers möjlighet att påverka. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Moment:

-         Genomgång, övningar och diskussion om mänskliga rättigheter.

-        Genomgång av folkrätten.    

-    Demokrati – begrepp, situationen i världen, problem. Genomgång, film och diskussion.

-    Politiska ideologier och politiska system - genomgång och arbetsuppgift. 

-         Individer och grupper i samhället. Deras möjlighet att påverka. Genomgång, övningar och diskussion.

 

 Tidsplan: v 35-39

Bedömning/examination:

-         Aktivt deltagande i lektionerna.

-         Skrivuppgiften ”Makt och inflytande” på lektionen den 22 september. 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsunderlag Makt och inflytande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E

Matriser

Sam
Makt och inflytande alt 3

Samhällsorganisation

Nivå 1
Översiktligt - en redogörelse som tar upp de väsentliga delarna, men som är ungefärlig och inte så exakt.
Nivå 2
Utförligt - en redogörelse som är mer exakt, fyllig och innehållsrik. En utförlig redogörelse är mer utförlig (längre) än en översiktlig redogörelse (mer kortfattad). Välgrundat - Att en slutsats är välgrundad betyder att eleven bygger på relevanta fakta och sakförhållanden och har förankrat den väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier.
Nivå 3
Nyanserad - En nyanserad utförlig redogörelse innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Det kan också innebära ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistik skicklig framställning.
Samhällsförhållanden
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera olika politiska system, demokrati och diktatur samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera olika politiska system, demokrati och diktatur samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika politiska system, demokrati och diktatur samt de bakomliggande idéerna.
Samhällsorganisation
 • Sam  A
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika politiska system, demokrati och diktatur.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika politiska system, demokrati och diktatur.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika politiska system, demokrati och diktatur.
Mänskliga rättigheter
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogör för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Analys
 • Sam  A
Du kan drar enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållande påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Analys, teori och modell

Nivå 1
Översiktligt - en redogörelse som tar upp de väsentliga delarna, men som är ungefärlig och inte så exakt.
Nivå 2
Utförligt - en redogörelse som är mer exakt, fyllig och innehållsrik. En utförlig redogörelse är mer utförlig (längre) än en översiktlig redogörelse (mer kortfattad). Välgrundat - Att en slutsats är välgrundad betyder att eleven bygger på relevanta fakta och sakförhållanden och har förankrat den väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier.
Nivå 3
Nyanserad - En nyanserad utförlig redogörelse innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Det kan också innebära ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistik skicklig framställning.
Samhällsfrågor, orsak och konsekvenser
 • Sam  A
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera orsaker och konsekvenser.
Diskutera orsaker och konsekvenser
 • Sam  A
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhälllsfrågor.
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågor.
Argumentera ståndpunkter
 • Sam  A
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och värdera med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömena andras ståndpunkter.
Du kan ge nyanserade argument för dina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: