Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk7 - Aritmetik - v.35-45

Skapad 2020-08-13 11:07 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
De två första ämnesveckorna arbetar vi med hur man skriver och räknar med tal på olika sätt.

Innehåll

Lektionsstruktur

I matematik arbetar vi med fem förmågor: Problemlösning (P), Begrepp (B), Metoder (M), Resonemang (R) och Kommunikation (K).

Varje dag följer vi en grundplanering:

1.    Genomgång av gemensamma och nya svårigheter. (B,M)

2.    Arbete i hemgrupper med egna mål. Matte-coacher förklarar. (B,M,K)

3.    Läsa på målen före testet. Matte-coacher får hjälp. (B,M)

4.    Göra test på begrepp och metoder. (B,M)

5.    Arbeta med läxproblemet. (P,K,R)

6.    Redovisning av läxproblemet gemensamt eller i tvärgrupper. (P,K,R)

7.    Nya läxproblemet presenteras. (P)

Vi arbetar även med andra uppgifter och ibland från boken (som finns i skolan) med t.ex. problemlösning eller med speciella svårigheter när det gäller begrepp och metoder.

Läxa till nästa dag

Försök under 20 minuter att lösa läxproblemet på ett eller flera olika sätt. Man behöver inte lösa klart problemet hemma. Meningen är att om man har tänkt igenom problemet hemma, så kan man lära sig mer från diskussionen i klassrummet dagen därpå.

När vi arbetar med läxproblemet i klassrummet använder vi en mall som utgår ifrån betygskriterierna. Man får (men behöver inte) använda mallen när man arbetar med läxproblemet hemma. Mallen finns under uppgiften "Problemlösning" nedan. 

Prov

På fredagen gör eleverna ett problemlösningsprov som vi tränar på i skolan under veckan. Provet görs i problemlösningsmallen.

Eleverna gör också ett kort prov i uttrycksformer mot slutet av arbetsområdet. Detta prov görs i mallen för uttrycksformer (se uppgiften ”Uttrycksformer” nedan).

Uppgifter

  • Ma - Problemlösning v.2 (Aritmetik)

  • Ma - Begrepp och Metoder (Aritmetik)

  • Ma - Problemlösning (Aritmetik)

  • Ma - Uttrycksformer (Aritmetik)

Matriser

Ma
Aritmetik

Åtgärd krävs för E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
PROBLEM-LÖSNING
Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder.
Du behöver göra omprov i problemlösning.
Du beskriver ett problem med en figur och löser E-problemet. Du gör ett försök till en alternativ lösning, värderar lösningarna och motiverar kort varför svaret är rimligt eller lagom noga. Du motiverar kort varför en av lösningarna är bäst.
Du försöker göra en formel som beskriver lösningen av ett problem och löser C-problemet. Du gör en alternativ lösning, värderar lösningarna och motiverar varför svaret är rimligt och lagom noga. Du motiverar varför en lösning är bäst genom att jämföra två lösningar.
Du gör en fungerande formel som beskriver lösningen av ett problem och löser A-problemet. Du gör två alternativa lösningar, värderar lösningarna och motiverar på flera sätt varför svaret är rimlig och lagom noga. Du motiverar varför en lösning är bäst genom att jämföra lösningarnas för- och nackdelar.
BEGREPP
Använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp.
Du behöver fortsätta med E-testet inom Begrepp.
Du klarar uppgifterna om begrepp på E-testet. Du beskriver olika begrepp och hur två begrepp hänger ihop på ett sätt.
Du klarar uppgifterna om begrepp på C-testet. Du beskriver begrepp och hur två begrepp hänger ihop på två olika sätt.
Du klarar uppgifterna om begrepp på A-testet. Du beskriver begrepp och hur begrepp hänger ihop på flera olika sätt.
METODER
Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver fortsätta med E-testet inom Metoder.
Du löser E-problemet på provet och motiverar kort varför en av lösningarna är bäst. Du klarar uppgifterna om metoder på E-testet.
Du löser C-problemet på provet och motiverar vilken lösning som är bäst genom att jämföra två lösningar. Du klarar uppgifterna om metoder på C-testet.
Du löser A-problemet på provet och motiverar vilken lösning som är bäst genom att jämföra lösningarnas för- och nackdelar. Du klarar uppgifterna om metoder på A-testet
RESONEMANG
Föra och följa resonemang.
På omprov i problemlösning behöver du kunna motivera svarets rimlighet och noggrannhet.
Du skriver kort för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar kort varför svaret är rimligt eller lagom noga.
Du skriver för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar varför svaret är rimligt och lagom noga.
Du skriver utförligt för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar på flera sätt varför svaret är rimligt och lagom noga.
KOMMUNIKATION
Använda olika uttrycksformer i diskussioner om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver göra omprov om uttrycksformer.
Du visar hur du löser ett problem. Du frågar och förklarar kortfattat under lektionerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som är bäst.
Du visar tydligt hur du löser ett problem. Du frågar och förklarar om just det som behöver förklaras under lektonerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som är bäst och motiverar varför.
Du skriver för varje steg vad du beräknar när du löser ett problem. Du berättar om hur du tänker och lyssnar aktivt på andra under lektonerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som passar bäst i olika sammanhang och motiverar varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: