Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och naturen på hösten och vintern

Skapad 2020-08-13 10:58 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer i det här området att arbeta med skogen och naturen på hösten och vintern. Det kommer att handla om vad för slags skogar vi har i Sverige, hur löv och döda djur bryts ned, näringskedjor, rovdjur och bytesdjur, vad människan använder skogen till, allemansrätten, vad som händer i naturen om hösten och vintern och de begrepp som är kopplade till området.

Innehåll

Material:

 • Läromedel Koll på No 
 • Arbetshäfte
 • Widgetbilder
 • Filmer

Begrepp:

 • näringskedja
 • nedbrytning
 • lövskog, barrskog och blandskog
 • urskog
 • ytliga rötter och pålrot
 • rovdjur och betesdjur
 • avverkning
 • skyddade områden nationalparker
 • fröspridning
 • avdunsta
 • förmultna
 • klorofyll
 • koldioxid

Mål:

 • Ge exempel på olika typer av skog
 • Beskriva vad en nedbrytare har för uppgift och vad som händer när ett djur dör.
 • Rita en näringskedja.
 • Känna till några bytesdjur och rovdjur.
 • Veta vad människan använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.
 • Använda begreppen som hör till området.
 • Känna till vad som händer med våra djur och växter på hösten
 • Känna till hur växterna sprider sina frön

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen och naturen på hösten och vintern

Skogen och naturen på hösten och vintern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Använda olika begrepp som hör till arbetsområdet
Du kan förstå och använda några av begreppen som är kopplade till arbetsområdet.
Du kan förstå och använda flera av begreppen som är kopplade till arbetsområdet.
Du kan förstå och använda flera av begreppen som är kopplade till arbetsområdet. Du använder orden i rätt sammanhang och med säkerhet
Ny aspekt
Ge exempel på och förklara hur däggdjur, fåglar och insekter klarar vintern.
Du kan ge exempel på och förklara hur något djur, fågel eller insekt klarar vintern.
Du kan ge exempel på och förklara hur några djur, fåglar eller insekter klarar vintern.
Du kan ge exempel på och förklara hur flera djur, fåglar eller insekter klarar vintern.
Förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur och ge exempel på en näringskedja.
Du kan ge exempel på bytesdjur och rovdjur och ge exempel på en näringskedja.
Du kan ge exempel på rovdjur och bytesdjur, förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur och ge exempel på en näringskedja.
Ny aspekt
Ge exempel på vilka typer av skogar det finns samt ge exempel på skillnader mellan barrträd och lövträd. Förklara varför det planteras så mycket skog i Sverige.
Du kan ge exempel på olika typer av skogar. Du kan förklara varför det planteras så mycket skog i Sverige.
Du kan ge exempel på olika typer av skogar och ge något exempel på skillnader mellan barrträd och lövträd. Du kan förklara varför det planteras så mycket skog i Sverige.
Du kan ge exempel på olika typer av skogar och ge flera exempel på skillnader mellan barrträd och lövträd. Du kan förklara varför det planteras så mycket skog i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: